Центърът за трансфер на технологии и интелектуална собственост (ЦТТИС) е част от ​​​​​​​Научноизследователския сектор (НИС) и е наследник на Центъра за трансфер на технологии и на Центъра за интелектуална собственост към Русенски университет "Ангел Кънчев".

Архивирани отчети за дейността на ЦТТИС можете да намерите по-долу: