Цветелин Георгиев.jpg

   Ръководител на ЦТТИС:

   гл. ас. д-р Цветелин Георгиев

   E-mailttipoffice@uni-ruse.bg 

   Мобилен телефон: +359-882-271198