Русенският университет поддържа традиционно много добри връзки с държавните и частни фирми в региона, а също и с такива от страната, тъй като:
  • подготовката на бакалаври и магистри е пазарно ориентирана;
  • стремежът на преподавателите и докторантите е научните им разработки да завършват с внедряване.
Благодарение на тези връзки много от водещите учебно- и научноизследователски лаборатории в университета са оборудвани със средства на фирми, заинтересовани от подготовката на определен тип специалисти. Пълният списък на тези лаборатории може да бъде намерен в съответната подточка на рубриката НАУКАТА.

Линк към файл: Бизнес контакти