​Университетският издателски център е създаден през 2010 г. като основна съставна част на издателството на Русенския университет с цел да се ускори отпечатването и подобри чувствително качеството на научната, учебна и художествена литература.


publishing_center_diagram.png 
 

Проектът за Центъра е резултат на успешно изпълнен договор по фонд „Научни изследвания”. 

Центърът е оборудван с компютър с лицензиран софтуер за предпечатна подготовка, машина за пълноцветен печат Indigo Digital Press 3050, машина за прегъване на кориците, залепяне на книжното тяло и биговане, гилотина за прецизно форматиране, както и машина за опаковане на готовата продукция. Центърът разполага и с широкоформатен цветен принтер, който може да печата на различни основи. 

Капацитетът на Центъра е средно по една книга дневно. В Центъра се печатат и брошури, диплянки, листовки, плакати и др. рекламни материали. В перспектива в него ще могат да се правят и електрони книги.

  ic1.PNGic2.PNG
ic4.PNGic5.PNG 
ic6.PNGic7.PNG