​​Наличието на такива лаборатории е основна предпоставка за водене на качествен учебен процес. Това важи за почти всички специалности, като за техническите тези лаборатории са абсолютно задължителен елемент. Благодарение на сътрудничеството с водещи фирми в страната и чужбина съществуващите лаборатории непрекъснато се модернизират и се създават нови такива.​