Стандарти и иновации

Европейската Комисия съвместно с EFTA създават сайт за връзка между изследователи, иноватори и стандартизатори. На този сайт https://www.standardsplusinnovation.eu/ който можете да намерите съвети как Ваше изобретение може да послужи за създаване на Европейски стандарт.

Иновации

Предаването „ИНОВАТИВНО" по БНТ показва новостите в науката, технологиите и бизнеса. То е динамично, интересно и образователно. Успява да засегне теми, които се отнасят пряко към живота ни дори без да го осъзнаваме, защото ключът към бъдещето ни е в иновациите и технологичния прогрес. Основната цел на предаването "ИНОВАТИВНО" е да показва креативни и научни открития и технологии, които са дело на българи, работещи у нас и в чужбина. "Иновативно" се излъчва всяка втора неделя от 19:00 часа по БНТ 2.

4th Edition, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECD Publishing, Paris/Eurostat, Luxembourg.
https://doi.org/10.1787/9789264304604-en


Интелектуална собственост

На български език:

Патентно ведомство на Република България

Българската Национална Група (БНГ) на AIPPI (Международна Асоциация за Закрила на Интелектуалната собственост)


На английски език:

The World International Property Organization (WIPO)

The European Union Intellectual Property Office (EUIPO)

European Patent Office (EPO)

The Global Innovation Index (GII)


.