​- История;

Статут;

- Система за управление.

Защо?

За да предложим решения на специфични проблеми от реалността и индустриалната практика.

Как?

Използване на капацитета на мултидисциплинарни екипи от изследователи и на собственици на процеси в индустриални организации.

Какво?

  • дефиниране на проблеми и техните причини,
  • обобщаване на съществуващи добри практики,
  • създаване на уникални решения,
  • защита на интелектуална собственост,
  • предлагане на решения, съобразени със специфичните условия на партньорите и в интерес на всички заинтересовани страни.

Мисията 

на Центъра за трансфер на технологии и интелектуална собственост е 
  • да стимулира защитата на интелектуалната собственост на преподавателите в Русенския университет и 
  • да разширява възможностите за реализация на съвременни технологии при партньорите на Русенския университет.

Визията 

на Центъра за трансфер на технологии и интелектуална собственост е 
  • да подпомогне Русенския университет да се утвърди като регионален лидер в реализацията на своята интелектуална собственост.

Стратегията 

на Центъра за трансфер на технологии и интелектуална собственост е 
  • да установи съществуващите възможности за развитие и наболели проблеми при потенциални клиенти на методи и технологии, разработвани от мултидисциплинарни екипи от изследователи в Русенския университет.

Центърът за трансфер на технологии и интелектуална собственост (ЦТТИС) е част от научно-изследователската структура на Русенски университет "Ангел Кънчев":

TTOIP Centre - Org Structure 2020-02-23.gif