Центърът за трансфер на технологии и интелектуална собственост (ЦТТИС) е продължител на традициите на Центъра за трансфер на технологии и на Центъра за интелектуална собственост.

Центърът за трансфер на технологии (ЦТТ) е създаден е на 27 септември 2007 год. по Програма PHARE, Проект BG 2005/017-353.10.06 „Създаване на центрове за технологичен трансфер в българските висши училища и държавни научни-изследователски организации - Грантова схема“. ЦТТ е официално открит на 17 април 2008 год., а последният му Статут, утвърден от Академичния съвет на Русенския университет на 27.11.2015 год. Негов приемник е Дунавският трансферен център (DTC-Ruse). До обединението му с Центъра за интелектуална собственост, Ръководител на Центъра за трансфер на технологии е доц. д-р Теодор Илиев. Също до февруари 2020 год. Координатор на  Дунавския трансферен център е гл. ас. д-р Свилен Кунев. През същия период Центърът за интелектуална собственост (ЦИС) е ръководен от доц. д-р Тодор Деликостов.