Ръководител УНИКОМП - проф. дн Диана Антонова

Organigrama.png​​