​​GIvanova_web.jpg
Доц. д-р инж. Галина Иванова - тел. 082 888 255, giivanova@uni-ruse.bg
Заместник-ректор по МС и университетски Еразъм+ координатор


Проф. д-р Юлиана Попова - тел. 082 888 564, jppopova@uni-ruse.bg
Координатор Интеринституционални комуникации

Гл. ас. д-р Наталия Венелинова – тел. 082 888 450, nvenelinova@uni-ruse.bg
Координатор Европейски програми и проекти

Доц. д-р Свилен Кунев, snkunev@uni-ruse.bg
Оторизиран представител на университета пред Европейската комисия (LEAR)
Експерти:
diana.PNG

Диана Георгиева – Старши експерт в поднаправление Международно сътрудничество и институционален координатор по Фонда за стипендии на Европейското икономическо пространство

Каб. 1-313.1, тел/факс. 082 888 650, dgeorgieva@uni-ruse.bgeims@uni-ruse.bg

milena.PNG

Милена Богданова – Главен експерт в Университетския Еразъм+ офис

Каб. 1-313.1, тел/факс 082 888 650, mbogdanova@uni-ruse.bgeims@uni-ruse.bg


Пощенски адрес: Русенски университет „Ангел Кънчев”, ул. „Студентска”№8, Русе 7017​