Членства в организации

drc logo.jpg​​

Дунавска конференция на ректорите

Danube Rectors’ Conference (DRC)

http://www.drc-danube.org 


vua-1.jpg 

 Вишеградска университетска асоциация 

 Visegrad University Association (VUA)

 http://vua.uniag.sk


eua logo.jpg 

 Европейска университетска асоциация

 European University Association (EUA)

 http://www.eua.be

 

IUC logo.bmp

Интеруниверитетски център – Дубровник

 Inter-University Centre Dubrovnik (IUC)

 http://www.iuc.hr

 

logo-BUA.bmp 

              Асоциация на балканските  университети        

            Balcan University Association (BUA) 

      http://www.baunas.org/


   Logo_AUF.png

            Университетска агенция на франкофонията    

    Agence Universitaire de la Francophonie

  http://www.auf.org


Magna Charta Universitatum_000336.jpg

                                                                                   Магна Харта                                                                                 

 Magna Charta Universitatum

http://www.magna-charta.org