Международна научна практика

25.06 - 16.08

https://whfpdubai.com/about-project

19-25 юли

онлайн 

Workshops.png

Международен научен конгрес

27.05.2021

2nd-issc-congressprogram-v1.pdf

eng_v1.pdf

Международен конгрес 

Конгресът ще се проведе в Тракийски университет в Турция.

30 септември - 2 октомври

Invitation.pdf

Международен симпозиум

Симпозиумът е организиран от Тракийски университет в Турция.

Ще се проведе в следните дни: 17-18.12.2021 г.

Краен срок за кандидатстване: 28.06.2021 г.

Call text.jpg 

11НАЦИОНАЛНА СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА „ЗА ЖЕНИТЕ В НАУКАТА"

Млади жени учени в областта на природните науки от цяла България имат възможността да кандидатстват за Националните стипендии по глобалната програма „За жените в науката".  Кандидатурите за конкурса могат да бъдат подавани до 31 май 2021 г., като и тази година ще бъдат присъдени 3 стипендии на стойност 5000 евро всяка.

National Fellowships_For Women in Science 2021.pdf


26-27 май 2021 г.

"Икономически факултет на Университета „Намък Кемал" в Текирдаг" организира

"Международен симпозиум по административни науки в международните отношения".

Симпозиумът има за цел да събере учени и изследователи от дисциплината Международни отношения от различни страни. Целта е създаване на платформа, чрез която учени да представят своите изследвания , да споделят знанията си и да си сътрудничат на национално и международно ниво.

За симпозиума:

- рецензиран

- ще бъде публикуван  сборник с ISBN и CD към него

- възможност за онлайн участие и презентация

- без такси за подаване

- изпратете своето резюме: *hbaka@nku.edu.tr* <hbaka@nku.edu.tr>

 

 Можете да получите допълнителна информация:

http://iibfsempozyum.nku.edu.tr/AnaSayfaU%C4%B0/0/s/17398/23279

 

Важни дати:

Краен срок за подаване на резюмета: 01 май 2021 г.

Краен срок за подаване на статии: 20 май 2021 г.

Дата на симпозиума: 26-27 май 2021 г.


През месец май 2021 г.

10-та Международна конференция

Технологичният университет в Бялисток , факултет по строителство и науки за околната среда  организира 10-та Международна конференция на тема: „Инженеринг на околната среда - през окото на младите", която ще се проведе през месец май 2021 г. напълно онлайн.

https://wb.pb.edu.pl/

ISMO-2021.pdf


2-4.06.2021г.

9-ти годишен международен студентски конгрес по хуманитарни и социални науки (HUMSOS), организиран от Университет Малтепе

Тази година конференцията е посветена на темата:  „Адаптация към Пандемия и новото бъдеще ". По-долу можете да намерите подтеми на тази основна тема, подробности за датите и логистиката. Подробна информация ще бъде предоставена при поискване. Конгресът е предназначен за студенти както на бакалавърско, така и на аспирантско ниво от всички области на социалните науки за активно участие в HUMSOS 2021.

Регистрационна форма:

https://form.maltepe.edu.tr/fc?key=4zDzMsE45NXFAa4LFuwkRw==

HUMSOS Call for Paper.pdf


16 и 19 август 2021 г. в Бургас, България

30-та годишна международна конференция „Екология и безопасност"

Част от събитието ще се фокусира  върху ефектите от пандемията COVID-19.

Научете повече и се регистрирайте на:

 https://sci-edu.org/ecology

Събитието се организира съвместно от Българската академия на науките, Съюза на учените в България, Фондация "Наука и образование" и партньори.

Представените доклади ще бъдат публикувани в списания с отворен достъп.

Допълнителна информация е достъпна на:

 https://sci-edu.org/publications


16-20.08.2021 г.

16-то лятно  училище по управление на поверителността и самоличността IFIP

ще се проведе от 16 до 20 август 2021 г. в Еш-сюр-Алзет, Люксембург. Програмата е предназначена за докторанти и магистри.

Лятното училище, организирано от IFIP насърчава участници  от интердисциплинарни програми, но не само. Особено приветства становища относно равните права на хора от различен пол, различна култура в изследванията и политиката за поверителност. Ще се проведат семинари в посока повишаване на осведомеността .

Краен срок: 25 април, 2021 г.

http://secan-lab.uni.lu/


Архив

Моята теза в 180 секунди.pdf

Лидери за бъдеще.pdf

Научна конференция за бакалаври.pdf

IUC – Дубровник.pdf

Изложение международно образование .pdf

Университетската агенция на франкофонията.pdf

СТИПЕНДИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА СИРИЯ .pdf

Алимардан Топчубашов .pdf

Обява за стипендии на AUF.pdf

Международното зимно училище .pdf

Следдипломна квалификация в областта на околната среда.pdf

Belt and Road Initiative.pdf

Нингбо.pdf

EUA.pdf

Комисия Фулбрайт обявява конкурс за пълни стипендии за програмата Study of the US.docx

Фулбрайт 2018-2019.docx

Кариера за нова ERA 31.10.2017 .pdf

Информация за финансиране на проекти.pdf

Европа за гражданите 2014-2020.pptx

Европейска година на културното наследство 2018г.PPTX

Програма Творческа Европа.ppt

Gabrovo Innovation Camp 2016 .docx

Магистърски програми по програма Еразъм Мундус.docx

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОСТЕР 2016.docx

Възможност за международен обмен на студенти Пекин 2016.docx

Информационен ден Балкани – Средиземно море 2016.docx

Информационен ден Иновации и конкурентоспособност 2016.docx

Информационна среща за подготовка на проектни предложения по схема RISE.docx

Публикации в международен журнал.docx

Покана за участие в конференция Военна Академия Мирча чел Бътрън.docx

Конкурс за иновативни идеи Green Brain of the Year.docx

Обява за стаж на Атлантическия съвет.docx

call-for-proposals-for-the-european-foundations-award-for-responsible-research-and-innovation.docx

Информационни срещи на ОИЦ.docx

Информационна среща по одобрената Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020.docx

Информационно събитие по Програмата Interreg V-A Румъния-България.docx

Отворени конкурси за набиране на проекти предложения по програма Хоризонт 2020.docx

Покана за набиране на стипендианти по проект TRAIN TO MOVE.docx

Проект TRUSS Н2020-MSCA-ITN-2014 набира кандидати .docx

Официален старт на програма Interreg V –A Румъния – България.docx

International Student Week in Belgrade 2015.docx

Центърът за европейски и международни изследвания ЦЕМИ организира проект Регионалното сътрудничество в Югоизточна Европа.docx

Национален конкурс за есе на тема Нашият свят, нашето достойнство, нашето бъдеще.docx

VI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ.docxПроект Европейски стипендии - приключил

Евростипендии зимен 2017-2018.pdf

Евростипендии летен 2016-2017.pdf

Евростипендии зимен 2016-2017.pdf

Евростипендии летен 2015-2016.pdf

Евростипендии зимен 2015-2016.pdf

Евростипендии летен 2014-2015.pdf

Евростипендии летен 2013-2014.pdf