График на учебния процес

От 03.10.2022 г. влиза в сила нов метод за създаване, заплащане и попълване на индивидуални изпитни протоколи.  
Процес за създаване и управление на индивидуални протоколи