Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Студенти Русенски университет "Ангел Кънчев"

Заповед за стипендии зимен семестър 2021/22 година

Превод стипендии:

  •  за месеците октомври,ноември и декември 2021г. – до 07 декември.
Във връзка с ПМС 370 от 4.11.2021 г. на студенти и докторанти ще бъдат преведени еднократно стипендии в размер 41 лв. - до 10 декември.
  • за месец януари 2022г. – до 5 февруари 2022г.;
  • за месец февруари 2022г. – до 5 март 2022г.;

ПМС № 90 / 26.05.2000 Г. ЧЛ.3 

  Стипендия се отпуска без ограничение на:

Несемейни студенти без двама родители, студенти с трайни увреждания, студенти с двама родители с трайни увреждания, студенти с починал родител, а другия с трайни увреждания, студенти, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за възпитание на деца, лишени от родителска грижа и  студенти  с деца до 6 години.

Студенти, подали документи с невярно съдържание, или представи чужда банкова сметка се лишава от стипендия до края на следването. (BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"