Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Студенти Русенски университет "Ангел Кънчев"

ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ

Kласиране летен семестър 2024 г.

Заявление -декларация за стипендия можете да изтеглите от ТУК.

                                                                                                   

Стипендия се отпуска без ограничение на:

Несемейни студенти без двама родители; студенти с трайни увреждания; студенти с двама родители с трайни увреждания; студенти с починал родител, другият - с трайни увреждани; студенти, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето - настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция;  студенти  с деца до 6 години. Студенти, които подадат документи с невярно съдържание или представят чужда банкова сметка, се лишават от правото да получават стипендия до края на целия период на обучение.
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"