Всички студенти разполагат с автоматичнo създадени регистрации в компютърната мрежа на университета, домейн STUD (@stud.uni-ruse.bg). 

Потребителско име: sXXXXXX

където XXXXXX e факултетния номер на студента, напр. s137101.

Първоначална парола: ЕГН/ЛНЧ на студента.

Тази регистрация Ви дава достъп до редица услуги, сред които:

  • студентска електронна поща
  • компютърните зали за учебен процес и свободен достъп, вкл. пренасяне на персоналните Ви файлове (устройство H:)
  • web-сайта на РУ, вкл. редактиране на персоналната Ви информация в него
  • безжичната мрежа eduroam

Ако не можете да се логнете с потребителското име и парола, указани по-горе, е възможно да нямате автоматично създаден акаунт (поради по-късно записване или друга причина). Моля потърсете съдействие в кабинет 111.14 в Центъра за информационно и компютърно обслужване (ЦИКО) на приземния етаж в Централен корпус и носете документ за легитимация (студентска книжка или ISIC карта).

Смяна на паролата

Екипът на ЦИКО препоръчва да смените паролата си след първото влизане. Това можете да направите по един от следните два начина:

  • от компютърна зала или друг компютър в мрежата на университета, когато сте влезли с Вашия акаунт в домейна STUD, натиснете едновременно клавишите Ctrl+Alt+Del и изберете "Change Password"
  • от web-базирания e-mail изберете "Settings" -> "Password" (при интерфейс на английски език) или „Настройки” -> „Парола” (при интерфейс на български език)

Необходимо е да въведете досегашната си парола и два пъти новата. Новата парола трябва да е с минимална дължина 6 символа. Не се препоръчва използването на символи на кирилица.

Ако сте забравили настоящата си парола, моля посетете кабинет 111.14 в ЦИКО и носете документ за легитимация (студентска книжка или ISIC карта).