От началото на учебната 2012/2013 г. всеки студент, настанен в СО1 и СО2, може да ползва университетската компютърна мрежа през новоизграденото от Русенския университет оптично трасе.

Регистрацията се извършва в ЦИКО (приземен етаж), а заплащането на таксите – в делничните дни от 09:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа в касата на университета. Повече.