​​​​
Дружество “Студентски столове и общежития” ЕАД – клон Русе р азполага с пет студентски общежития, разположени в централния кампус, имащи капацитет от около 1900 места.
Всички общежития са с централно парно отопление и топла вода, като всички стаи разполагат със самостоятелни санитарни възли. Две от тях (СО-1, СО-2 и СО-6) са реновирани и изцяло обновeни.
В зависимост от архитектурните проекти на сградите в различните общежития стаите са с по две или три легла, като в някои има кухненски боксове и тераси. ​В останалите са обособени кухни и перални помещения за общо ползване от наемателите. ​

Навсякъде има кабелни и безжични мрежи за връзка с Интернет, в близост до общежитията има обществени перални, копирни центрове, фитнес център, поща, закусвални и кафенета.
В непосредствена близост са обновения Студентски стол и щандове към него, където се предлагат както готвени ястия, така и пакетирани храни и напитки на преференциални цени за студентите. Работното време е адаптирано към учебния график и в работни дни е от 7.00 до 20.00 ч.
Настаняването в базата на „ССО” ЕАД клон Русе се извършва със заповед на Ректора на РУ „А. Кънчев” при спазване на нормативно установения за това ред в съответствие с „Наредба за ползване на студентските общежития и столове”, приета с ПМС № 235 от 25.09.2008 г. ​
​​​