Уважаеми кандидат-студенти,

   Напомняме, че приемът на документи за кандидатстване по обявените за учебната 2023-2024 година във Филиал Силистра специалности продължава до попълване на свободните места.

РАБОТНО ВРЕМЕ:
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК
08:00 - 16:30 ч.

Тел.: 086 821 521; 086 821 680


График за провеждане на кандидатстудентски изпити

​Сесия
​Дата
​Начало
​Изпит
​Провежда се в


Предварителна сесия
​28 януари, събота


​9:00
​- български език;
- биология;
- история на България;
- математика;
- общотехническа подготовка (ОТП);
- химия;
- икономическа география на България;
- информатика и информационни технологии (ИИТ).


Русе, Силистра, Разград, Видин
11 февруари, събота
​25 февруари, събота
​11 март, събота
​25 март, събота
8 април, събота
​22 април, събота
​13 май, събота


​Редовна сесия

​1 юли, събота

​9:00
​- рисуване
Русе
​- български език.Русе, Силистра, Разград, Видин1 юли, събота​13:00
​- биология;
- история на България;
- математика;
- общотехническа подготовка (ОТП);
- химия;
- икономическа география на България;
- информатика и информационни технологии (ИИТ).


2 юли, неделя


​9:00
​- моделиране;
- оценка на двигателна култура;
- английски език;

​Русе
​​- английски език
​Силистра
Приемът на кандидат-студенти в Русенския университет за академичната 2023/2024 година е в 50 специалности от 23 професионални направления в 7 области на висшето образование. Кандидатстудентските изпити за прием се провеждат в две сесии – предварителна и редовна съгласно приложения график.

Предварителната сесия ще се проведе в осем съботни дни – на 28 януари, 11 и 25 февруари, 11 и 125 март, 8 и 22 април, и 13 май с начало от 09.00 часа, а редовната е в два дни - на 1 и 2 юли (събота и неделя) 2023 г. от 09.00 и 13.00 часа.

Кандидатите могат да подадат заявки за участие в изпити на място в сектор Прием на нови студенти - корпус 1, етаж 2, стая 1.322.3 или онлайн на адрес https://online.uni-ruse.bg/ (с достъп и през страницата на университета www.uni-ruse.bg) до 2 дни преди определената дата. Изпитите ще се провеждат в Русе, Силистра, Разград и Видин.

При явяване на изпити кандидатите заплащат такса в размер на 60 лв. за един изпит и по 40 лв. за всеки следващ.

Изпитите са под формата на тест с обща и специална част. Общата част съдържа 10 въпроса по български език и езикова култура, а специалната част обхваща 20 въпроса в области по избор: Български език, История на България, Общотехническа подготовка, Математика, Информатика и информационни технологии, Икономическа география на България, Биология и Химия.

Оценките от положени след 2008 г. ДЗИ, се признават кандидатстудентски изпити и могат да се използват при кандидатстване в почти всички специалности. Абитуриентите, завършващи през тази година, могат да се възползват от възможността за запазване на място в желана специалност, чрез предварителен условен прием на база оценки от ДЗИ, положени през настоящата година, на online.uni-ruse.bg/ само с няколко кликвания и избор на желаната специалност от падащо меню. Ако кандидатът се яви и на конкурсен изпит, при образуването на състезателния му бал се зачита по-високата оценка.

Кандидатстудентските изпити по Български език и История на България за специалност Право, и по Биология за специалностите Акушерка, Медицинска сестра и Лекарски асистент са задължителни. Оценките от държавни зрелостни изпити не могат да заместват тези изпитни оценки.

Информация за контакт

Филиал Силистра
гр. Силистра 7500,
ул. "Албена" № 1, п.к. 103
тел. ​+359 86 821 680 - Учебен отдел

Онлайн кандидатстване

Справочник на кандидат-студента