​В НАВЕЧЕРИЕТО НА СТУДЕНТСКИЯ ПРАЗНИК ОТКРИВАНЕ НА ЮБИЛЕЙНА ИЗЛОЖБА

В навечерието на Студентския празник 8-ми декември във Филиал Силистра се откри изложба „Началото на добри традиции“, посветена на 50 години от създаване на Полувисшия педагогически институт в Силистра, чийто пряк наследник днес е Филиалът на Русенския университет „Ангел Кънчев“. Изложбата е изготвена от архивни материали – 18 пана, които слагат акцент върху първото десетилетие от създаването на учебното заведение, и е дело на сътрудничество между Филиал Силистра и Държавен архив-Силистра с финансовата подкрепа на Община Силистра.
Изложбата е част от поредица събития, посветени на две годишнини – 130 години педагогическо образование в Силистра и 50 години от откриване на Учителски институт в град Силистра: две научни конференции с международно участие; кръгла маса на тема „Традиция и модерност в българското образование и наука“; филм за Педагогическото училище в Силистра в 2 части; филм, с който се популяризира дейността на Филиал Силистра, излъчен от БНТ 2; юбилеен календар; изложба „Европейският дух в  образователното дело на Силистра“.  Предстои издаване на монография, представяща периоди от развитието на педагогическото образование в Силистра.
Гости на събитието бяха д-р Мария Стойчева – председател на Общински съвет, Силистра, Ели Тодорова – областен управител на област Силистра, Мария Недялкова – зам.-кмет „Хуманитарни дейности“ в община Силистра, Минчо Йорданов – зам.-областен управител, Мирослав Христов – председател на Районен съд Силистра, Драгомира Тодорова – началник на Държавен архив – Силистра, Цветана Игнатова – директор на Дирекция „Хуманитарни дейности“ към Община Силистра, преподаватели и студенти.
Половин век учебното заведение се развива и се реформира в условията на цялостна промяна на обществения модел. Въпреки демографската криза, въпреки икономическата криза, остава устойчив стремежът през годините да се съхранят добрата традиция и професионализмът при подготовката на кадри за просветната, културната и социалната сфера на обществения живот.


Галерия на изложбата

„Европейският дух в образователното дело на Силистра 1878-1913г.“

„Европейският дух в образователното дело на Силистра 1878-1913г.“, създадена от студентската учебно-изследователска лаборатория „Културно-историческо наследство“ с ръководител доц. д-р Румяна Лебедова. Изложбата, структурирана в 20 пана, поставя проблема в широк исторически и културен контекст и е особено актуална в навечерието на 130-годишнината от създаването на педагогическото образование в Силистра.

Галерия на изложбата

Линк към първа част от филма "130 години педагогическо образование в Силистра"

Линк към втора част от филма "130 години педагогическо образование в Силистра"