Контактно лице за Русенски университет "Ангел Кънчев": Виктория Иванова; e-mail: vivanova@uni-ruse.bg

Contact person for University of Ruse : Viktoriya Ivanova; e-mail: vivanova@uni-ruse.bg

Млади учени се запознаха с възможностите за професионално развитие чрез мрежата EURAXESS

Русенският университет стана домакин на пътуващата презентация на мрежата от центрове за мобилност на учени EURAXESS.

                        дее.jpg

В интерактивен автобус и две шатри специалисти представят запознават интересуващите се млади учени с възможностите за професионално развитие в европейските държави. На семинар в Корпус 2 на университета участници в международни изследователски проекти споделяха опита си от пътуванията и срещите с колеги от други висши училища в Европа.


 

„Русенският университет е контактна точка на мрежата EURAXESS вече 10 години. Тогава ние бяхме едно от първите висши училища, които се включиха в тази мрежа", каза ректорът чл.-кор. проф. Христо Белоев при откриването на събитието. Проф. Белоев заяви пред аудиторията, че ръководството на Русенския университет също е решено да започне процеса по прилагането на принципите на Хартата на европейските учени и Кодекса за поведение при подбор на изследователи в самия университет. Тези принципи имат за цел да създадат по–добри условия за работа на научните изследователи и прилагането им предоставя определен набор от права и задължения.

Светлана Димитрова, EURAXESS координатор в Софийския университет, представи направленията, в които работят тя и нейните колеги в подкрепа на мобилността на младите учени – наемане на персонал, организиране на престоя на съответния учен и неговото семейство, информация за Хартата на европейските учени и Кодекса на поведение за наемане на учени, интерактивни уеб-услуги и др.

EURAXESS е мрежа от над 300 центъра в 40 европейски страни. Експертите предоставят информация и съдействие на мобилните изследователи и високо квалифицираните специалисти.

Интерактивният автобус, паркиран пред Корпус 2, включва информационни терминали, на които изследователите могат да разгледат уебсайта на EURAXESS и да качат автобиографии. Професионален фотограф снима желаещите да подготвят свое CV, което да използват за кандидатстване в мрежата.

В края на деня, всички посетители, който бяха попълнили талони, участваха в жребий. Специалната награда спечели Радослав Иванов, студент втори курс в специалността Електротехника и електрообзавеждане. 

                            19922_1158534487507453_4890819870864848513_n.jpg                   12189953_1160499723977596_8915456496503924316_n.jpg
 Специална подкрепа към мрежата Euraxess и организираното събитие Euraxess Roadshow 2015 оказа  клуб "Европеистика" към Русенския университет.

12196145_1158436540850581_5554984476244008749_n.jpg 


 

Slide sait.jpg 

 EURAXESS България
 EURAXESS ROAD SHOW
02 Ноември 2015, Русенски университет, Корпус 2

Програма

150604_Euraxess_webbanner_approved_vi-2.jpg 

10.00   Официално откриване на дейностите на открито , Русенски университет, Корпус 2, централен вход.

1ва Tента – EURAXESS Services

2ра Tента – EURAXESS Rights Section

Фото кабинаMC Представител

 
  12:00 – 12:30 Официално  откриване на сeминара– аула 2.101


 

  12:30 – 13:00 EURAXESS - подкрепа за кариерата на научните изследователи, презентация, показваща видео, уеб страница и / или Facebook страница – Светлана Димитрова, EURAXESS Координатор, Софийски университет

  13:00 13:30– Предизвикателства пред мобилността на изследователите

Казус на заминаващ учен – гл. ас. Екатерин Минев

Казус на пристигащ учен  Laura Xiaohai

Казус на пристигащ учен - Walter Mudzimbabwe

Казус на секторна мобилност Георги Господинов 

  13:30 – 14:00  Семинар на тема "Европейска харта за изследователи и Кодекс за поведение при подбор на изследователи - ползи и затруднения за научните организации в България " – Антоанета Матеева , EURAXESS конт.лице БАН.

 

EURAXESS е инициатива на Европейската комисия, насочена към подкрепата на изследователските кариери на учените, както и в подпомагането на дългосрочната академична мобилност в цяла Европа.


 

EURAXESS развива четири основни дейности:

Подпомага учените в намиране на работа и възможности за проектно финансиране.

Подпомага пакет от услуги, които правят преместването в чужда страна  лесно.

Грижи се за спазването на правата на учените.

Свързва учените от Европа със света.

европейска страница: http://ec.europa.eu/euraxess
българска  страница at http://www.euraxess.bg/


 

„Европейски съюз: в помощ на изследователите при намиране на работа"

 image_mini.jpg

Пътуващото шоу „EURAXESS – Researchers in Motion" на Европейската комисия гостува на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски" на 27 март, и в Софийски университет „Св. Климент Охридски" на 28 март 2014 година.

Интерактивният автобус следва маршрута на двумесечна обиколка на EURAXESS в 29 града и 22 държави. Автобусът на EURAXESS предостави на студентите и младите изследователи пряк достъп до услугите, предлагани от EURAXESS.

Интерактивният автобус предостави информационни терминали, където изследователите разгледаха уебсайта на EURAXESS и имаха възможността да създадат на сайта собствени автобиографии. Специалисти от EURAXESS бяха на разположение, за да дават разяснения за услугите и как могат да бъдат използвани за намиране на работа и развиване на научноизследователска кариера. Професионален фотограф направи на посетителите снимки за автобиографии.

През целия ден се провеждаха и интерактивни сесии, свързани с човешките ресурси и EC Charter and Code for the Recruitment of Researchers (Хартата и кодекса на ЕС за подбор на изследователи).

Plovdiv 1.jpg plovdiv 2.jpgSofia 1.jpgSofia 2.jpg


ImpactE Training for Mobile Researchers

На 28.06.2013 г. мрежата за подпомагане на чуждестранните учени в България EURAXESS, организира информационен семинар  „Парадигма на интеграцията: благополучие и успех навсякъде и по всяко време“ по проект ImpactE. На този семинар бяха поканени и присъстваха чуждестранните докторанти към Русенски университет „Ангел Кънчев“ -  Ауад Дауд Абдуллах Бауазир, Йемен, докторант към катедра Електроника и Уисам Рейсан Мхана, Ирак, докторант към катедра Хидравлика, както и представителя на EURAXESS за Русенски университет „Ангел Кънчев“ – Виктория Иванова. Семинарът включваше две работни сесии, като темите бяха насочени към преодоляване на културния шок в чужда страна, както и информация относно научната работа (етика при цитирането и и използването на чужди източници на информация). Събитието се проведе в Представителството на Европейската Комисия в България.