Банкова  сметка на Русенски университет (за филиалите в Силистра и Разград банковата сметка е друга)  за плащане на
 такси  за обучение и други студентски плащания 
от цялата страна и чужбина е :
 

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ”АНГЕЛ КЪНЧЕВ” - РУСЕ
ОББ – ТБ АД , Русе
Клон Възраждане, ул.”Плиска“19
IBAN:  BG59UBBS80023106029309        
BIC код : UBBS BGSF

 

В изпълнение на чл. 4 от ЗОПБ (Закона за ограничаване на плащанията в брой), в касата на Русенския университет (стая 244, етаж 1 ), ТАКСИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ и други студентски плащания се извършват, чрез КАРТОВИ ПЛАЩАНИЯ  (MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron, V-Pay, Борика-Банксервиз) .

Важно: 

При плащане на такси за обучение в платежното нареждане /вносна бележка/ да се впише, като основание за плащане, следната  информация:

  1. Tрите имена на студента /докторанта,

  2. Фак. №......................................./или входящ № за новоприети студенти/, 

  3. Такса   обучение  за …………..семестър,

  4. Специалност.

ЗА  ВСИЧКИ  ДРУГИ  ПЛАЩАНИЯ  Е НЕОБХОДИМО  ДА  ПОСОЧИТЕ  СЛЕДНИТЕ ДАННИ :
 
  • Съответното основание за плащане…………
  • Фак.№ ………………………..
  • Трите  имена на студента /докторанта