График за лятна изпитна сесия, редовно обучение, 4 курс на учебната 2021-2022 г.

График за лятна изпитна сесия, 1, 2 и 3 курс, редовно обучение, 2021-2022 г.

  • Банковата сметка за плащане на такса за индивидуален протокол е:

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" – РУСЕ, ОББ –ТБ АД , Русе Клон Възраждане, ул."Плиска"19

IBAN:  BG59UBBS80023106029309

BIC код : UBBS BGSF