На този адрес всеки преподавател или служител може да изпраща своите коментари за условията на труд:

sindikat@uni-ruse.bg

 

                                                                                                                                                                                                                   


Предложения за почивки за 2020 г.

От ТУ - София е постъпило предложение за ползване на базите им в Созопол, Семково и Равадиново:

- предложение;

- оферта за Созопол и рекламни материали;

- оферта за Семково и рекламни материали;

- оферта за Равадиново;

                                                                                                                                                                                                                   


Предложения за почивки за 2019 г.

От ТУ - София е постъпило предложение за ползване на базите им в Созопол, Семково и Равадиново:

- предложение;

- оферта за Созопол и рекламни материали;

- оферта за Семково и рекламни материали;

- оферта за Равадиново;