Класиране - Заповед 1156

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА СТАИ В СТУДЕНTСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ ЗА СТУДЕНТИ:

Вариант 1 – на хартиен носител във  съответната факултетна канцелария – до 23 август 2022 г.

  1. Заявление-декларация със снимка – изтеглете, разпечатайте, попълнете и донесете в офиса
  2. Разписка за платена такса от 7.10 лв. за подаване на документи за настаняване в СО  ; – каса на Русенски университет или по банков път;
  3. Документите се представят на хартиен носител в  съответната факултетна канцелария  в работен ден до 23.08.2022.


Вариант 2 – по електронен път – до 23 август 2022г.

  1. Заявление-декларация  със снимка – изтеглете, разпечатайте, попълнете и изпратете сканирано на vidimitrov@uni-ruse.bg 
  2. Разписка за платена такса от 7.10 лв. за подаване на документи за настаняване в СО  – заплащането става по банков път или чрез Еasy Pay;

     
    В случай, че студентите не са платили таксата за запазване на стая, разписката с платена такса ще бъде изисквана наесен при получаване на индивидуалната заповед!


При плащане по банков път:

Банкова сметка:

Русенски университет "А. КЪНЧЕВ", ОББ – ТБ АД , Русе – Клон Възраждане, ул. "Плиска" 19
IBAN : BG59UBBS80023106029309
BIC код : UBBS BGSF

Основание: Такса СО, три имена, фак №.

за повече информация:

Факултетни канцеларии

ВАЖНО!!! Индивидуалната настанителна заповед се получава от Факултетната канцелария след 1.09.2022г.  , записан ЗИМЕН семестър за учебната 2022-2023 г. и платена такса