НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ
(след получаване на индивидуална настанителна заповед )

 • Индивидуална настанителна заповед  се получава от  факултетна канцелария;
 •  Записан летен семестър на учебната 2023 - 2024  година;
 • Снимки паспортен формат – 2 броя;
 • Документ за временна адресна регистрация в съответното СО. Издава се от Община Русе срещу представени: индивидуална настанителна заповед - оригинал и ксерокопие и лична карта. Валиден е този документ за адресна регистрация, който съдържа точния адрес – улица, номер и вход на СО, етаж и номер на стаята;

  АДРЕСИ НА СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ:
  СО-1 ул. "Митрополит Григорий" No 16
  СО-2 ул. "Митрополит Григорий" No 10
  СО-3 ул. "Митрополит Григорий" No 12
  СО-4 ул. "Митрополит Григорий" No 14
  СО-5 ул. "Митрополит Григорий" No 20
  СО-6 ул. "Митрополит Григорий" No 18
 • Лична карта и студентска книжка на студента.
 • Комплект документи за постъпване в СО се закупуват се от касиер-домакина на съответното общежитие по настанителна заповед.

  ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА ТЕЛ:

  0882 300 316 – Домакин на СО-1
  0882 301 181 – Домакин на СО-2
  0888 329 778 – Домакин на СО-6
  0882 301 161 – Домакин на СО-4