​Важна информация​​​

      В Русенския университет за образователно–квалификационна степен „Бакалавър” може да кандидатства всеки чуждестранен гражданин, притежаващ диплома за средно образование, която му осигурява достъп до висшите учебни заведения в страната, където тя е придобита. Минималният среден успех от учебните предмети от документа за завършено средно образование, които са балообразуващи за специалността, за която кандидатства лицето, не може да бъде по нисък от 62 на сто от максималната стойност по системата за оценяване в страната, в която е придобито средното образование.  Крайният срок за подаване на документи за кандидатстване в университета е 30.09.2022.

Предстоящо

  1. Започна приемът на документи за обучение на чуждестранни граждани в Русенския университет. Информация за процедурата по приема ще намерите на сайта ни:

  2. http://foreign.uni-ruse.bg/bg/default.aspx
    Facebook: University-of-Ruse-Bulgaria-International-Students
    както и на телефоните на дирекцията:  +359 82 888 280;  +359 82 841 634;