К​луб​ Роботика

 Предс​едател:

  Теодор Георгиев Донев

моб.тел. 0897426934 / 0988724972​, email: teodor.donev@abv.bg

Зам.-председател:
Атанас Корабов
моб.тел. 0​876498735, 

email: atanaskorabov@gmail.com 

Методичен ръководител 

 инж. Чавдар Костадинов

email: chkostadinov@uni-ruse.bg​

    моб. тел. 0889 332 835