​Лицензиран софтуер от Microsoft

Програмата за обучение Microsoft IT Academy е разработена с цел да предостави на курсистите знания за най-актуалните ИТ технологии. Благодарение на тази програма е възможен достъпа до софтуерния център Microsoft DreamSpark. DreamSpark е годишна членска програма на компанията Microsoft, предоставяща достъп до ресурси и технологии на Microsoft във факултети, занимаващи се с компютърни науки и използващи информационни технологии. Основната цел на програмата е да подкрепя техническото образование чрез предоставяне на достъп до широка гама от софтуер, разработен от Microsoft, за образователни и научни цели. ​Повече.

Office 365 University е 4-годишна абонаментна програма достъпна за студенти, преподаватели и служители на квалифицирани, акредитирани висши учебни заведения. С Office 365 винаги имате достъп до най-новите офис приложения, функции и услуги. Основната цел е да помогне на студенти, преподаватели и служители да вършат практическта си работа от всяко място и всички устройства.

Лицензиран софтуер от AutoDesk

AutoDesk предоставя на студенти и преподаватели безплатни 36-месечни лицензи за свои продукти, вкл. AutoCAD, 3ds Max, Maya и др, за ползване за образователни и изследователски нужди. Повече.