LOGO ZELENI.JPG Клуб "Зелени човечета" е учреден на 10.10.2012 г. 
Клубът е учреден от студенти, обучаващи се в специалност  "Екология и опазване на околната среда". В него членуват вече студенти и от други специалности, магистри, преподаватели, експерти от РИОСВ и Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".  

Клубът е отворен за всички студенти, преподаватели, докторанти и хора, обичащи и милеещи за природата, прекрасните дадености на нашата Родина и искащи да допринесат за тяхното съхранение и създаване на още по-благоприятна обкръжаваща среда в района на нашия университет. 

Девиз: Ние искаме и можем!