Отдел връзки с обществеността и реклама има основната функция да осъществява отворената информационна политика на Русенския университет към външната обкръжаваща среда и към академичната общност от преподаватели, студенти и служители на висшето училище.​


​​