В приложение 1 и 2 e дадена информация с каква завършена бакалавърска специалност може да се кандидатства в магистърските програми.