"Справочник магистърски програми 2024/2025" е издание на ректората Русенски университет.

Автори:

  • ​проф. д-р Генчо Попов
  • доц. д-р Юлиян Ангелов
  • доц. д-р Вярка Ронкова

Корица:

студио ГРАФИЧЕН ДИЗАЙ И РЕКЛАМА
при Русенски университет

Печат: 

Издателски център 
при Русенски университет „Ангел Кънчев“
 

 ВНИМАНИЕ!
Съгласно чл. 95, ал. 4 от Закона за висше образование таксите за обучение на собствена издръжка в магистърските програми не могат да бъдат по-малки от 70 % от диференцираните нормативи за издръжка на обучението по професионални направления за един студент, определени в чл. 42 на Постановление №14/2006г. на Министерския съвет.

Копирането и разпространението на този справочник или на части от него без разрешението на Русенския университет е забранено!