Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Русенски университет "Ангел Кънчев" Русенски университет "Ангел Кънчев"

проф. д-р Велизар Павлов

Професор
Приложна математика и статистика

За контакт

Email vpavlov@uni-ruse.bg
Служебен телелефон +359 82 888 466
Офис 1.424
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"