Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Русенски университет "Ангел Кънчев" Русенски университет "Ангел Кънчев"

д-р Кремена Раянова

Главен асистент
Наказателно-правни науки

За контакт

Email krayanova@uni-ruse.bg
Служебен телелефон +359 82 888 729
Офис 2Б.304
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"