Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Русенски университет "Ангел Кънчев" Русенски университет "Ангел Кънчев"

доц. д-р Вяра Русева

Декан
Електротехника, електроника и автоматика

За контакт

Email d-eea@uni-ruse.bg
Служебен телелефон 665, 673, 463, 616
Офис 1.323, 10.309
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"