Дирекция "Чуждестранни студенти"

Състав на Дирекция "Чуждестранни студенти"Директор ДЧС
Доц. д-р инж. Теодор Илиев

За контакти:
тел. +359 82 888 281
GSM: +359 887 468 404
e-mail: tiliev@uni-ruse.bg


Ст. инспектор ДЧС
Невин Хебибова

За контакти:
тел. +359 82 841 634
GSM: 0887 77 40 66
e-mail: nhebibova@uni-ruse.bg


Сътрудник ДЧС
Анастасия Назарова

За контакти:
тел. +359 82 888 280
e-mail: anazarova@uni.ruse.bg


Languages

BG EN TR

Мнения


       Станислав Дерменжи, Украйна Аз съм в Русе за първа година. Студент съм в специалност Индустриално инженерство. Нашият университет много ми харесва. Тук сякаш са се събрали най- добрите преподаватели и студенти от цяла България! Тук има безброй хубави неща - мога да напиша цяла книга за това. Искам да кажа само една истина: България трябва да се гордее, че има университет като Русенския! И за мене е чест да уча точно в този университет! Заповядайте! Тук ще получите знания от най – високо ниво и ще се запознаете с нови приятели и преподаватели, които с цялото си сърце обичат Русенския университет.

pixel
Станислав Дерменжи, Украйна,
спец. Индустриално инженерство, I курс