Дирекция "Чуждестранни студенти"

Състав на Дирекция "Чуждестранни студенти"Директор ДЧС
Доц. д-р инж. Теодор Илиев

За контакти:
тел. +359 82 888 281
GSM: +359 887 468 404
e-mail: tiliev@uni-ruse.bg


Ст. инспектор ДЧС
Невин Хебибова

За контакти:
тел. +359 82 841 634
GSM: 0887 77 40 66
e-mail: nhebibova@uni-ruse.bg


Сътрудник ДЧС
Анастасия Назарова

За контакти:
тел. +359 82 888 280
e-mail: anazarova@uni.ruse.bg


Languages

BG EN TR

Мнения

Киеу Фьонг Чинх, Виетнам Русенският университет е много добър със своя екип от ентусиазирани учители, които с желание ти помагат, когато имаш трудности. Университетът предлага една дружелюбна и спокойна среда, за да можеш да се фокусираш върху ученето и личното си израстване. Освен това, всяка година се организират екскурзии, за да се опознаем и да научим повече за красивата България.

pixel
Киеу Фьонг Чинх, Виетнам,
спец. Маркетинг