Дирекция "Чуждестранни студенти"

РУСЕ И РУСЕНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ

РУСЕ е най-големият български крайдунавски град. Възникнал е през римско време под името Сексагинта Приста. Градът е с богати исторически и културни традиции. Неразривно е свързан с европейския дух и култура. Той е оживен индустриален, икономически и културен център.

РУСЕНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ е с традиции в обучението на чуждестранни студенти. През последните седемдесет и пет години хиляди граждани от различни краища на света – Европа, Азия, Африка и Латинска Америка - са получили много добра професионална подготовка в университета. Предпоставка за това са високата квалификация на преподавателите и създадената материална база. В модерни учебни зали и изследователски лаборатории се обучават над 8 500 студенти и докторанти.

Фото-галерия Русе и Русенски Университет

СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ на русенския университет разполагат с 2400 легла. В студентските общежития са създадени добри условия за самоподготовка и пълноценен отдих. В непосредствена близост са разположени учебните корпуси, студентски стол, пощенски клон, спортни съоръжения и Студентски дом на културата. До всички части на града е осигурен бърз и удобен обществен транспорт.

Фото-галерия Студентски общежития

УНИВЕРСИТЕТСКАТА БИБЛИОТЕКА поддържа контакти с Международната книжна къща “Балтимор”, с фондациите “Отворено общество”, “Сорос”, “Еврика”, “Сейбър” и др. Активни са и международните и книгообменните връзки с различни университетски библиотеки в Англия, Германия, Полша, Русия, Унгария, Франция, Чехия и др.

Фото-галерия Университетска библиотека

СДРУЖЕНИЕТО “СТУДЕНТСКИ  КУЛТУРНИ КЛУБОВЕ” организира и ръководи формите на самодейно изкуство в университета.

Фото-галерия Студентски културни клубове

КЪМ УНИВЕРСИТЕТСКИ СПОРТЕН ЦЕНТЪР И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКО И ПРИРОДОЗАЩИТНО ДРУЖЕСТВО „АКАДЕМИК“ са изградените клубове по пешеходен, ски- и коло-туризъм, по спортно катерене и алпинизъм, по спелеология и по спортно ориентиране. Почивните бази край Черно море, в Средна Стара планина и край р. Дунав предоставят добри условия за отдих и туризъм.

Фото-галерия УНИВЕРСИТЕТСКИ СПОРТЕН ЦЕНТЪР И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКО И ПРИРОДОЗАЩИТНО ДРУЖЕСТВО „АКАДЕМИК“Допълнителна информация можете да получите на e-mail: chs@uni-ruse.bg

Languages

BG EN TR

Мнения


       Станислав Дерменжи, Украйна Аз съм в Русе за първа година. Студент съм в специалност Индустриално инженерство. Нашият университет много ми харесва. Тук сякаш са се събрали най- добрите преподаватели и студенти от цяла България! Тук има безброй хубави неща - мога да напиша цяла книга за това. Искам да кажа само една истина: България трябва да се гордее, че има университет като Русенския! И за мене е чест да уча точно в този университет! Заповядайте! Тук ще получите знания от най – високо ниво и ще се запознаете с нови приятели и преподаватели, които с цялото си сърце обичат Русенския университет.

pixel
Станислав Дерменжи, Украйна,
спец. Индустриално инженерство, I курс