Дирекция "Чуждестранни студенти"

Състав на Дирекция "Чуждестранни студенти"Директор ДЧС
Доц. д-р инж. Теодор Илиев

За контакти:
тел. +359 82 888 281
GSM: +359 887 468 404
e-mail: tiliev@uni-ruse.bg


Ст. инспектор ДЧС
Невин Хебибова

За контакти:
тел. +359 82 841 634
GSM: 0887 77 40 66
e-mail: nhebibova@uni-ruse.bg


Сътрудник ДЧС
Анастасия Назарова

За контакти:
тел. +359 82 888 280
e-mail: anazarova@uni.ruse.bg


Languages

BG EN TR

Мнения

Валентина Балтажи, Молдова Ако ме питате защо съм избрала да уча в Русенския университет, ще ви отговоря така: Русенския университет „Ангел Кънчев“ е място, където можеш да се развиваш и да реализираш мечтите си. Тук винаги те посрещат с усмивка. Преподавателите са готови да помогнат и да консултират, което е много важно за един студент. Вече съм втори курс и мога със сигурност мога да кажа, че съм направила верен избор. Защото, от това какъв университе ще си изберете – зависи бъдещето ви!

pixel
Валентина Балтажи, Молдова,
спец. Промишлин дизайн, II курс