Дирекция "Чуждестранни студенти"

Получаване на виза

За да получите входна виза за обучение в Република България, е необходимо да извършите следното:

1. Да изпратите до Дирекция "Чуждестранни студенти" на Русенския университет посочените в нашия сайт документи за кандидатстване.

2. От Русенския университет на посочения от Вас адрес ще получите:

- Удостоверение, издадено от Министерството на образованието, младежта и науката на Р България, че сте приет за обучение в Русенския университет;

- Удостоверение, издадено от Русенския университет за резервация в студентските общежития;

- Проформа-фактура, в която е посочена семестриалната таксата за обучение и банковата сметка на Русенския университет.

3. В консулската служба на Р България във Вашата страна трябва да представите:

- Удостоверението за обучение в Русенския университет, издадено от Министерството на образованието, младежта и науката на Р България;

- Документ за резервация в студентските общежития на Русенския университет;

- Документ от банка за платена такса за обучение в Русенския университет на Вашето име.

След получаване на входна виза, е необходимо да се явите в Русенския университет.

След пристигането си в Русе, трябва да подадете в Областна Дирекция "МВР" в гр. Русе заявление за разрешение за продължително пребиваване и адресна регистрация. Таксата за издаване на разрешение за продължително пребиваване в Р. България е в размер на 50 евро. Тази такса се заплаща всяка година.

ВНИМАНИЕ
Задграничният Ви паспорт трябва да е със срок на валидност, изтичащ не по-рано от 30.03.2020Languages

BG EN TR

Мнения


       Станислав Дерменжи, Украйна Аз съм в Русе за първа година. Студент съм в специалност Индустриално инженерство. Нашият университет много ми харесва. Тук сякаш са се събрали най- добрите преподаватели и студенти от цяла България! Тук има безброй хубави неща - мога да напиша цяла книга за това. Искам да кажа само една истина: България трябва да се гордее, че има университет като Русенския! И за мене е чест да уча точно в този университет! Заповядайте! Тук ще получите знания от най – високо ниво и ще се запознаете с нови приятели и преподаватели, които с цялото си сърце обичат Русенския университет.

pixel
Станислав Дерменжи, Украйна,
спец. Индустриално инженерство, I курс