Дирекция "Чуждестранни студенти"

Получаване на виза

За да получите входна виза за обучение в Република България, е необходимо да извършите следното:

1. Да изпратите до Дирекция "Чуждестранни студенти" на Русенския университет посочените в нашия сайт документи за кандидатстване.

2. От Русенския университет на посочения от Вас адрес ще получите:

- Удостоверение, издадено от Министерството на образованието, младежта и науката на Р България, че сте приет за обучение в Русенския университет;

- Удостоверение, издадено от Русенския университет за резервация в студентските общежития;

- Проформа-фактура, в която е посочена семестриалната таксата за обучение и банковата сметка на Русенския университет.

3. В консулската служба на Р България във Вашата страна трябва да представите:

- Удостоверението за обучение в Русенския университет, издадено от Министерството на образованието, младежта и науката на Р България;

- Документ за резервация в студентските общежития на Русенския университет;

- Документ от банка за платена такса за обучение в Русенския университет на Вашето име.

След получаване на входна виза, е необходимо да се явите в Русенския университет.

След пристигането си в Русе, трябва да подадете в Областна Дирекция "МВР" в гр. Русе заявление за разрешение за продължително пребиваване и адресна регистрация. Таксата за издаване на разрешение за продължително пребиваване в Р. България е в размер на 50 евро. Тази такса се заплаща всяка година.

ВНИМАНИЕ
Задграничният Ви паспорт трябва да е със срок на валидност, изтичащ не по-рано от 30.10.2023Languages

BG EN TR

Мнения

София Марку, Кипър България е една много хубава и интересна страна с красива природа, атрактивни забележителности, богата история и култура. Щастлива съм, защото направих най-добрия избор да следвам в "Русенският Университет". Нямам никакъв проблем, от това че съм чуждестранна студентка, защото хората около мен ми помагат да се чувствам като у дома си. Преподавателите и хората в Дирекцията за чуждестранни студенти са много гостоприемни и приятни и винаги мога да разчитам на тях и тяхната подкрепа и сътрудничество. Радвам се, че те ми дават възможността първо да се развивам като човек и личност и второ - да изградя международни приятелства, които надявам се, че ще останат за цел живот! Благодарение на ежегодния фестивал на чуждестранните студенти ние се запознаваме с културата и традициите на България, както и на други страни. Същевременно имам възможността с танци и песни да представя моята страна и нейните традиции. Още веднъж искам да благодаря на моите преподаватели, Дирекцията за чуждестранни студенти и българския народ!

pixel
София Марку, Кипър,
спец. Ерготерапия, ІІІ курс